แท็ก

คลิปพระสอนภาษาเทพ

ชาวเน็ตงง? คลิปดังพระอาจารย์สอน 'ภาษาเทพ'

ชาวเน็ตงง? คลิปดังพระอาจารย์สอน 'ภาษาเทพ'

ชาวเน็ตวิจารณ์! คลิป 'พระอาจารย์สอนภาษาเทพ' อ้างเป็นภาษาที่ติดมากับจิต เป็นภาษาที่มีความหมายที่ดี คนลืมใช้ หันไปใช้ภาษามนุษย์กันหมด