แท็ก

คลิปโกตี๋

กองทัพบกแจงคลิป “โกตี๋” จัดตั้งยุทธการ “ช้างสารกับมดแดง” เข้าข่ายผิดกฎหมาย

กองทัพบกแจงคลิป “โกตี๋” จัดตั้งยุทธการ “ช้างสารกับมดแดง” เข้าข่ายผิดกฎหมาย

กองทัพบกจวกคลิป “โกตี๋” จัดตั้งยุทธการ “ช้างสารกับมดแดง” เข้าข่ายผิดกฎหมาย