แท็ก

คอนแทคเลนส์

หนุ่มจีนหวิดตาบอด ใส่คอนแทคเลนส์นาน 5 เดือน ไม่เคยถอด

หนุ่มจีนหวิดตาบอด ใส่คอนแทคเลนส์นาน 5 เดือน ไม่เคยถอด

หนุ่มชาวจีนหวิดตาบอด ใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันนาน 5 เดือน ไม่เคยถอด เหตุเข้าใจคิดว่าใส่ได้ต่อเนื่องตามอายุการใส่งาน 6 เดือน

หมอผ่าตัดพบ "คอนแทคเลนส์" อยู่ในตาคนไข้หญิง 27 ชิ้น

หมอผ่าตัดพบ "คอนแทคเลนส์" อยู่ในตาคนไข้หญิง 27 ชิ้น

หมอผ่าตัดพบคอนแทนเลนส์ 27 ชิ้น ฝังอยู่ในดวงตาคนไข้หญิงวัยกลางคน หลังมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น