แท็ก

คำทับศัพท์

ราชบัณฑิตเปิดศัพท์ใหม่"คอมพิวเตอร์วางตัก"

ราชบัณฑิตเปิดศัพท์ใหม่"คอมพิวเตอร์วางตัก"

ราชบัณฑิตห่วงภาษาไทยวิกฤติ เปิดคำที่นิยมใช้ในภาษาพูดพบบ่อย “อลังการงานสร้าง-ต่อสาย-กระทบไหล่-สนธิกำลัง-น้ำเลี้ยง”