แท็ก

คำพ่อสอน

สานต่อพลังแห่งความดี ผ่าน ๙ เรื่องสั้น ที่คนไทยไม่ควรพลาด

สานต่อพลังแห่งความดี ผ่าน ๙ เรื่องสั้น ที่คนไทยไม่ควรพลาด

เรื่องสั้น ทั้ง ๙ เรื่องนี้ ได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ จาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นอีกหนึ่งพลัง ในการสืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยั่งยืนแก่สังคมไทยต่อไป

พระราชดำรัสเกี่ยวกับความเข้มแข็งในจิตใจ

พระราชดำรัสเกี่ยวกับความเข้มแข็งในจิตใจ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต

คลิป พ่อหลวง พระองค์เคยตรัสเรื่องการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์

คลิป พ่อหลวง พระองค์เคยตรัสเรื่องการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์

พระราชดำรัชของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2548 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

เราก็เป็นคนจน พระราชดำรัสพ่อหลวง เกี่ยวกับข้าวกล้อง

เราก็เป็นคนจน พระราชดำรัสพ่อหลวง เกี่ยวกับข้าวกล้อง

ก่อนที่ข้าวกล้องจะเป็นที่นิยมอย่างเช่นปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 พ่อหลวงเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับข้าวกล้องไว้ว่า ดีต่อสุขภาพ ซึ่งท่านทรงเสวยข้าวกล้องเป็นพระกระยาหารหลัก

"๙ รอยเท้าพ่อ" ที่อยากให้ลูกก้าวเดิน ได้ด้วยตัวเอง

"๙ รอยเท้าพ่อ" ที่อยากให้ลูกก้าวเดิน ได้ด้วยตัวเอง

ตามรอย ๙ รอยเท้าพ่อ กับ ๙ โครงการตามพระราชดำริ ที่มีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถทำกินและยืนหยัดอยู่ได้

พระบรมราโชวาทและพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมราโชวาทและพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานบรมราโชวาทและพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาไว้เป็นอเนกประการ

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

การเรียนรู้เรื่องราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยกว้างขวาง จะก่อให้เกิดความรู้ ความคิดและความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต