แท็ก

ค่ายทหาร จังหวัดลพบุรี

พ.อ.สรรเสริญ แจงไม่รับอาร์พีจีหายแต่แรก เพราะละเอียดอ่อน!

พ.อ.สรรเสริญ แจงไม่รับอาร์พีจีหายแต่แรก เพราะละเอียดอ่อน!

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล สืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดก่อน