แท็ก

จดหมายส่วนตัว

ปณิธานรับที่ปรึกษากษัตริย์กัมพูชาส่งจม.ถึงนายก

ปณิธานรับที่ปรึกษากษัตริย์กัมพูชาส่งจม.ถึงนายก

เผยเป็นจดหมายส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกัมพูชา มีเนื้อหายืนยันความสัมพันธ์ที่ดีของ 2 ประเทศ