แท็ก

จับหนูนา

สลด 2 เด็กชายออกหาหนูนา พลาดถูกลวดไฟฟ้าช็อต

สลด 2 เด็กชายออกหาหนูนา พลาดถูกลวดไฟฟ้าช็อต

เด็กชายออกหาหนูนามาทำอาหาร พลาดจับถูกลวดที่ชาวบ้านปล่อยกระแสไฟไว้เพื่อดักหนู ไฟช็อตจนเสียชีวิต