แท็ก

ดาวพลูโต

"นาซา" เผยภาพหิมะบนดาวพลูโต ยาว 450 กิโลเมตร

"นาซา" เผยภาพหิมะบนดาวพลูโต ยาว 450 กิโลเมตร

องค์การนาซ่าของสหรัฐฯ เผยภาพแนวสันเขาของดาวพลูโตที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน โดยวัดระยะทางได้ประมาณ 450 กิโลเมตร

นาซาเผยภาพพื้นผิวรูปหัวใจของดาวพลูโต

นาซาเผยภาพพื้นผิวรูปหัวใจของดาวพลูโต

นาซาเผยภาพถ่ายใหม่ของดาวพลูโต เผยให้เห็นพื้นผิวด้านใต้ของดาวพลูโตชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะรูปหัวใจที่เรียกว่า "เดอะ ฮาร์ท"