แท็ก

นะคะมวย

นะเคามวย ท้าเฉลิมไปจับทักษิณดีกว่ามาไล่จับตน

นะเคามวย ท้าเฉลิมไปจับทักษิณดีกว่ามาไล่จับตน

นะเคามวย ยันไม่มอบตัว เพราะไม่ได้ทำผิด บอกไม่รับประกันความปลอดภัยบริเวณชายแดน ท้า เฉลิม จับ ทักษิณดีกว่ามาไล่จับตน

นายพลนะคะมวยห้ามพม่าข้ามเขตไทย

นายพลนะคะมวยห้ามพม่าข้ามเขตไทย

ทหารกะเหรี่ยง กลุ่ม นายพลนะคะมวย ส่งกำลังบล็อกพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด ห้ามพม่า ข้ามเขตไทยเด็ดขาด

ธุรกิจตากเชื่อปัญหานะคะมวยไม่กระทบการค้า

ธุรกิจตากเชื่อปัญหานะคะมวยไม่กระทบการค้า

ภาคธุรกิจ จ.ตาก ชี้ ปัญหา 'นะคะมวย' ไม่กระทบการค้าชายแดนแม่สอด แม้กองทัพกะเหรี่ยง KAO ประกาศตอบโต้ไทย