แท็ก

นักวิชาการภาควิชาภูมิศาสตร์

นักวิชาการภูมิศาสตร์มช.ระบุไทยมีโอกาสเผชิญ คลื่นความร้อน

นักวิชาการภูมิศาสตร์มช.ระบุไทยมีโอกาสเผชิญ คลื่นความร้อน

นักวิชาการภูมิศาสตร์ มช. ระบุไทยมีโอกาสเผชิญ คลื่นความร้อน เหมือนแดนจิงโจ้ แต่โอกาสน้อย