แท็ก

บ๊วยหย่าตุ๊ก

ดู๋ สัญญา รับ บ๊วย ปรึกษาครอบครัว ปัดไกล่เกลี่ยสินสมรส

ดู๋ สัญญา รับ บ๊วย ปรึกษาครอบครัว ปัดไกล่เกลี่ยสินสมรส

ดู๋ สัญญา ปัดเรื่องเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยสินสมรสให้กับ บ๊วย และ ตุ๊ก ยันแค่ให้คำปรึกษาธรรมดาเท่านั้น