แท็ก

ประชุม ครม

จับตา ครม.พิจารณาข้อเสนอปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

จับตา ครม.พิจารณาข้อเสนอปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

จับตาการประชุม ครม. วันนี้ที่จะมีขึ้นที่อาคารรัฐสภา มีการพิจารณาข้อเสนอปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน