แท็ก

ปัญหาว่างงาน

สื่อจวก โอบามา ไม่เสนอทางออกในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

สื่อจวก โอบามา ไม่เสนอทางออกในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

สื่ออเมริกาวิจารณ์การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐ ของโอบามา ว่าไม่ได้เสนอทางออกในการแก้ปัญหาชาวอเมริกันว่างงานสูง และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ