แท็ก

ผลสอบตำรวจ

สรุปผลสอบตำรวจ2วันไม่พบทุจริต

สรุปผลสอบตำรวจ2วันไม่พบทุจริต

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงสรุปการสอบตำรวจชั้นประทวน 2 วัน มีผู้เข้าสอบถึง 2.7 แสนคน ไม่พบการทุจริต ประกาศผลสอบ 15 ส.ค. นี้