แท็ก

ภัยภิบัติ

'หลุมยุบ' โผล่จีนอีก กลืนสนามเด็กเล่นหายเกลี้ยง!

'หลุมยุบ' โผล่จีนอีก กลืนสนามเด็กเล่นหายเกลี้ยง!

พบอีกแล้ว 'ซิงค์โฮล' หรือ 'หลุมยุบ' โผล่ที่สนามเด็กเล่น โรงเรียนประถม มณฑลหูหนาน เส้นผ่าศูนยกลาง 80 เมตร เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตราย..