แท็ก

ภาษีเงินได้

ยายปรี๊ด! สรรพากรเรียกเก็บภาษี 1.7 ล้านบาท

ยายปรี๊ด! สรรพากรเรียกเก็บภาษี 1.7 ล้านบาท

ยายวัย 71 ปี ตกใจ! ถูกสรรพากรเรียกเก็บภาษีรายได้เกือบ 2 ล้าน จากการค้าปุ๋ย ทั้งที่เป็นชาวนาธรรมดาๆ ไม่มีกิจการใดๆ

กรมสรรพากร ขยายเวลาการยื่นแบบภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

กรมสรรพากร ขยายเวลาการยื่นแบบภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

กรมสรรพากร ขอให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์และผ่านฟ้าลีลาศ ยื่นคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้การพิจารณาคำร้องเป็นไปอย่างทันท่วงที