แท็ก

มาดามแป้ง

มาดามแป้ง ควง ดร.เอ สามีหล่อเข้ม ออกสื่อครั้งแรก

มาดามแป้ง ควง ดร.เอ สามีหล่อเข้ม ออกสื่อครั้งแรก

มาดามแป้ง นวลพรรณ ควงสามี ดร.เอ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ ออกสื่อครั้งแรกในรายการวู้ดดี้

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์ลิทัวเนีย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์ลิทัวเนีย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นวลพรรณ ล่ำซำ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร