แท็ก

ยิ่งลักษณ์ พูดผิด

ยิ่งลักษณ์ ขอโทษออกเสียงหญ้าแฝกผิด

ยิ่งลักษณ์ ขอโทษออกเสียงหญ้าแฝกผิด

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ขอโทษผ่านสื่อวิทยุ ในกรณีที่ออกเสียงคำ "หญ้าแฝก" ผิดเพี้ยนเป็น "หญ้าแพรก" จนเกิดเสียงวิจารณ์ตามมา