แท็ก

ราคาทองรูปพรรณ

ราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ22,250

ราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ22,250

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันพุธที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นดังนี้ ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ขายออกบาทละ 22,250 บาท