แท็ก

ราคาเหล้า

จะเด็จเผยเพิ่มราคาเหล้าทำให้คนตายน้อยลง

จะเด็จเผยเพิ่มราคาเหล้าทำให้คนตายน้อยลง

ที่ปรึกษาเครือข่ายได้รับผลจากเหล้า เผย การปรับขึ้นราคาเหล้า บุหรี่ จะลดการบาดเจ็บ เสียชีวิต จากคนเมาได้