แท็ก

รูปที่มีทุกบ้าน

โซเชียลฯแห่แชร์ ภาพเด็กน้อยก้มกราบพระบาท ปัจจุบันคือข้าราชการ

โซเชียลฯแห่แชร์ ภาพเด็กน้อยก้มกราบพระบาท ปัจจุบันคือข้าราชการ

โลกออนไลน์แห่แชร์ ภาพเด็กน้อยก้มกราบพระบาท ปัจจุบันคือ ผอ.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

"รูปที่มีทุกบ้าน" น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

"รูปที่มีทุกบ้าน" น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ปวงชนชาวไทยล้วนมีหัวใจดวงเดียวกัน หากสังเกต เหลือบมองไปรอบๆ กายภายในบ้านของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะทำงาน บริเวณผนังในตำแหน่งที่สูงที่สุด