แท็ก

รูปราชินี

พลุระเบิดที่สุพรรณ บ้านพังยับ รูปในหลวง พระราชินี ไม่เสียหาย

พลุระเบิดที่สุพรรณ บ้านพังยับ รูปในหลวง พระราชินี ไม่เสียหาย

พลุระเบิดที่สุพรรณ บ้านพังยับทั้งหลัง แต่พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง-พระราชินี ไม่ได้รับความเสียหาย เชื่อเป็นเพราะพระบารมี