แท็ก

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

หลวงพ่อคูณฯ อาการดีขึ้น บอก "กูไม่เป็นไรดอก"

หลวงพ่อคูณฯ อาการดีขึ้น บอก "กูไม่เป็นไรดอก"

อาการอาพาธหลวงพ่อคูณดีขึ้น ไม่มีไข้ ฉันได้เกือบปกติ เดินออกกำลัง จำลูกศิษย์ได้ บอกว่า "ไม่ต้องห่วง กูไม่เป็นไรดอก"