แท็ก

ลาวาขี้เปอะ

ชาวบ้านตื่น! ลาวาขี้เปอะ ทะลักขึ้นบ่อหลังแผ่นดินไหว

ชาวบ้านตื่น! ลาวาขี้เปอะ ทะลักขึ้นบ่อหลังแผ่นดินไหว

คนแห่ดู "ลาวาขี้เปอะ" คล้ายโคลนภูเขาไฟ ผุดขึ้นบ่อน้ำบาดาลที่เชียงราย เชื่อเป็นผลพ่วงจากแผ่นดินไหวใหญ่