แท็ก

วัดสาครสุ่นประชาสรรค์

ผบ.ทบ.ท้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันไร้เสื้อแดงเสียชีวิต

ผบ.ทบ.ท้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันไร้เสื้อแดงเสียชีวิต

ยันทหารไม่ได้ไปปราบ แต่เข้าไปดำเนินการให้บ้านเมืองมีกฎระเบียบ และไม่ได้ใช้มาตรการที่รุนแรง