แท็ก

ศูนย์ข่าวอิศรา

ปัตตานี...มีความหลัง

ปัตตานี...มีความหลัง

นั่งไทม์แมชชีนสู่ปัตตานีเมื่อเกือบสองร้อยปีก่อน ชีวิตความเป็นอยู่ ผู้คนและความสงบสุข ณ ตอนนั้นคือ ดินแดนในฝัน ของวันนี้