แท็ก

สพป.ศก.1

สพป.ศก.1จัดแข่งเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

สพป.ศก.1จัดแข่งเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 แถลงข่าวการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว