แท็ก

สภาไทย

ชาวโคราช เอือมสภาไทย ชี้ อายชาวพม่า

ชาวโคราช เอือมสภาไทย ชี้ อายชาวพม่า

ชาวโคราช หมดศรัทธารัฐสภาไทย หลัง ส.ส. สร้างความวุ่นวาย ชี้ อายชาวพม่า แสดงความรักสามัคคี แห่รอ ออง ซาน ซูจี แน่น