แท็ก

สมาคมค้าทองคำ

สมาคมค้าทองคำ ให้สิทธิ์ร้านทองย่านเยาวราชพิจารณาปิดร้านได้

สมาคมค้าทองคำ ให้สิทธิ์ร้านทองย่านเยาวราชพิจารณาปิดร้านได้

หากเห็นว่ามีความเสี่ยง และเกิดความไม่สะดวกจากการดาวกระจายของกลุ่มผู้ชุมนุม