แท็ก

สำนักงานองค์การสหภาพยุโรป

แดงโวยจนท.ไม่ยึดหลัก7ขั้นอ้างยิงม็อบ

แดงโวยจนท.ไม่ยึดหลัก7ขั้นอ้างยิงม็อบ

เสื้อแดง เตรียมร้ององค์กรต่างประเทศ เพื่อชี้แจงเหตุสลายม็อบบริเวณ ถ.วิภาวดี โวยเจ้าหน้าที่ไม่ทำตามแผน 7 ขั้น