แท็ก

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

หาแนวทางดูแลพระต่างด้าวประพฤติไม่เหมาะสม

หาแนวทางดูแลพระต่างด้าวประพฤติไม่เหมาะสม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมวางมาตรการดูแลพระสงฆ์ชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาในไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น หลังพระสงฆ์ต่างด้าวกว่า 300 รูปมีประพฤติไม่เหมาะสม จนถูกชาวบ้านร้องเรียน

ฮือฮา!! พุทธรูปปางพิลึก-อุ่มพระภิกษุป่วย

ฮือฮา!! พุทธรูปปางพิลึก-อุ่มพระภิกษุป่วย

กระหึ่มกรุงเก่า พระพุทธรูปปางประหลาด 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นปางพยาบาลภิกษุอาพาธ อีกองค์เป็นปางรับโชค เป็นที่นับถือศรัทธาจากชาวบ้าน