แท็ก

สุดยอดโครงงานที่ดีที่สุด

นักเรียนไทยคว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก

นักเรียนไทยคว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก

ตัวแทนนักเรียนไทยจากโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา เจ้าของโครงงานพลาสติกจากเกล็ดปลา คว้ารางวัลสุดยอดโครงงานที่ดีที่สุด ในมหกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์