แท็ก

องค์กรสหประชาชาติ

พท.ยื่นหนังสือร้องUNรัฐนำ ทหารล้อมรัฐสภา

พท.ยื่นหนังสือร้องUNรัฐนำ ทหารล้อมรัฐสภา

ส.ส.เพื่อ ไทย ยื่นหนังสือต่อ UN ในกรณีรัฐบาลนำกำลังทหาร และวางลวดหนามที่รัฐสภา ส่งผลกระทบถึงการทำงานของ ส.ส.และ ส.ว.