แท็ก

อ้อม พิยดา ท้อง

สมใจสามี! อ้อม แจงท้อง6เดือน ซาวด์ได้ลูกสาว

สมใจสามี! อ้อม แจงท้อง6เดือน ซาวด์ได้ลูกสาว

อ้อม เผย อาท ดีใจ อัลตร้าซาวด์แล้วได้ลูกสาวสมใจ แย้มกำหนดคลอดกลางเดือน พ.ค. โอดหมอสั่งงดกินเยอะน้ำหนักขึ้นหลายกิโลฯ