แท็ก

เงินเดือนทหาร

ไฟเขียว! ขึ้นเงินเดือนทหารวุฒิป.ตรี 1.5 หมื่น

ไฟเขียว! ขึ้นเงินเดือนทหารวุฒิป.ตรี 1.5 หมื่น

ครม.ไฟเขียว ปรับเงินเดือนทหารระดับปริญญาตรีต้องไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ขณะเดียวกันเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง