แท็ก

เช่าที่วัด

อนุกมธ.ศาสนาฯชง มส.ฟันเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง

อนุกมธ.ศาสนาฯชง มส.ฟันเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง

วรินทร์เสนอลงโทษ เจ้าคุณแวว กับผอ.สำนักพุทธกรุงเก่า ให้เช่าที่วัดราคาต่ำ แต่ไปสร้างอาคารหาประโยชน์ โฆษณาเท็จที่เผาพระศพนเรศวร ชงต่อป.ป.ช.