แท็ก

เทศบาลปากเกร็ด

เทศบาลปากเกร็ด เริ่มรื้อคันดินแล้ว

เทศบาลปากเกร็ด เริ่มรื้อคันดินแล้ว

เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ดำเนินการรื้อแนวคันดินกั้นน้ำชั้นใน เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการสัญจรได้สะดวกขึ้น

เทศบาลปากเกร็ดอ่วม500ครัวเรือนเดือดร้อน

เทศบาลปากเกร็ดอ่วม500ครัวเรือนเดือดร้อน

เทศบาลนครปากเกร็ด ระยะทาง 9 กิโลเมตร ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างมาก ระดมช่วยเหลือตลอด 24 ช.ม. เชื่อรับมือได้