แท็ก

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

"มาร์ค"แถลงผลงานรบ.ตรงวันเกิด ชูหนังสือ "6 เดือน 100 มาตรการ 10 ล้านความสุข"

"มาร์ค"แถลงผลงานรบ.ตรงวันเกิด ชูหนังสือ "6 เดือน 100 มาตรการ 10 ล้านความสุข"

รบ.เตรียมปูพรมผ่านสื่อโชว์ผลงาน 27 ก.ค.นี้ พร้อมทำหนังสือ "6 เดือน 100 มาตรการ 10 ล้านความสุข" แจก ให้ อภิสิทธิ์ แถลงตรงกับวันเกิด 3 ส.ค.

ระเบียบใช้แล้ว อายุเกิน 60 ปี ลงทะเบียนด่วน! รับเบี้ยยังชีพ500บาท

ระเบียบใช้แล้ว อายุเกิน 60 ปี ลงทะเบียนด่วน! รับเบี้ยยังชีพ500บาท

ลงทะเบียนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นถึงวันที่ 15 มี.ค. 2552 เผยมีสิทธิได้รับทุกราย ยกเว้นผู้ในการสงเคราะห์-รับเงินจากหน่วยงานรัฐ