แท็ก

เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน

เปิดสอบตำรวจ 2556  ชั้นประทวน 20,000 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ 2556 ชั้นประทวน 20,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจ เปิดสอบตำรวจ 2556 20,000 อัตรา โดยแบ่งเป็น 2 สายดังนี้