แท็ก

เล็ก ศรันย์

รำลึกดาราที่ล่วงลับแต่ยังอยู่ในใจเสมอ

รำลึกดาราที่ล่วงลับแต่ยังอยู่ในใจเสมอ

รำลึกดาราที่จากไปและยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน ต้องบอกว่าดาราบางท่านเสียชีวิตขณะกำลังมีชื่อเสียงโด่งดัง เหตุการณ์ดังกล่าวถ้าย้อนไปช่วงเวลานั้นหลายคนต่างช็อก