แท็ก

แจ๊ส มิสทิฟฟานี่ บวช

เปิดข้อความ แจ๊ส มิสทิฟฟานี่ ส่งสารขอลาบวชไม่สึก

เปิดข้อความ แจ๊ส มิสทิฟฟานี่ ส่งสารขอลาบวชไม่สึก

แจ๊ส มิสทิฟฟานี่ ส่งข้อความ ลาบวชตลอดชีวิต ยุติบทบาท มิสทิฟฟานี่ 2009 ขอสื่อหยุดติดตามเสนอข่าว เพื่อนำทางไปสู่นิพพาน