แท็ก

โครงการเอสเอ็มแอล

รัฐบาลทุ่มเพิ่มงบให้หมู่บ้านเอสเอ็มแอล2เท่า

รัฐบาลทุ่มเพิ่มงบให้หมู่บ้านเอสเอ็มแอล2เท่า

รัฐบาลทุ่มเพิ่มงบเป็น 2 เท่าให้หมู่บ้านเอสเอ็มแอลเดิมที่ยังดำเนินการต่อ ตั้งสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน