แท็ก

โผทหารล่าสุด

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 127 นาย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 127 นาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ กลางปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 127 นาย