แท็ก

โรงพยาบาลกลาง

สตรีญี่ปุ่นฟ้องโรงพยาบาลผสมเทียมผิดพลาดจนต้องทำแท้ง!

สตรีญี่ปุ่นฟ้องโรงพยาบาลผสมเทียมผิดพลาดจนต้องทำแท้ง!

สตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งฟ้องร้องโรงพยาบาลกลางจังหวัดคางาวะ ที่ทำการผสมเทียมผิดพลาดทำให้เธอต้องทำแท้งทารกในครรภ์ นับเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่มีการฟ้องร้องในทำนองนี้