แท็ก

โรงไฟฟ้ากังหันลม

รมว.พลังงาน หนุนสร้างโรง ไฟฟ้ากังหันลม

รมว.พลังงาน หนุนสร้างโรง ไฟฟ้ากังหันลม

รมว.พลังงาน เป็นประธาน ในพิธีลงนามสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลม กำลังผลิต 90 เมกะวัตต์ โครงการแรกในไทย สอดคล้องนโยบายรัฐ หนุนการใช้พลังงานสะอาด