แท็ก

5 แผ่นดิน

พบแม่เฒ่า 5 แผ่นดิน อายุกว่า 111 ปี แข็งแรงความจำดี

พบแม่เฒ่า 5 แผ่นดิน อายุกว่า 111 ปี แข็งแรงความจำดี

พบแม่เฒ่า 5 แผ่นดิน เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 อายุกว่า 111 ปี ปัจจุบันยังแข็งแรงและมีความจำดี