แท็ก

waste not

แจ๋ว! พิพิธภัณฑ์ของเหลือใช้ของแม่

แจ๋ว! พิพิธภัณฑ์ของเหลือใช้ของแม่

อาร์ตติสชาวจีน ขนสิ่งของที่แม่เหลือใช้ สะสมไว้ และไม่ทิ้ง มาจัดแสดงโชว์อังกฤษ มีมากกว่าหมื่นชิ้น เก็บมากกว่า 5 ทศวรรษ